Category: USA

ผู้เขียน “Whiteshift” Eric Kaufmann: “ขาว” คืออะไร?

Eric Kaufmann นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองได้ตั้งชื่อตัวเองในฐานะนักประชากรศาสตร์ ด้วยหนังสือของเขา “Whiteshift” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยตะวันตกเขาจุดประกายให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและขัดแย้งเมื่อสองปีที่แล้ว: Kaufmann ระบุว่าส่วนหนึ่งของประชากรที่รับรู้ว่า ประชากรส่วนใหญ่ค่อยๆสูญเสีย แต่ในทางกลับกันสิ่งที่ถูกมองว่าเป็น “สีขาว” นั้นไม่คงที่ Kaufmann เขาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำวิทยานิพนธ์ของเขาได้: พลเมืองชาวแคนาดาที่เกิดในปี 1970 ที่เมืองฮองกองเป็นชาวจีนเชื้อสายจีนและเชื้อสายฮิสแปนิกพ่อของเขาเป็นชาวยิว เขามองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรซึ่งมีสาเหตุมาจากการโต้วาทีทางการเมืองอัตลักษณ์? บทสนทนา. .

20/07/2020