Category: Politisierung von Wissenschaft

การวิจัยสภาพภูมิอากาศ: นักไวรัสวิทยาสามารถทำอะไรได้ดีกว่านักวิจัยภูมิอากาศ

การระบาดใหญ่ของโคโรนาสอนว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีความจริงที่แน่นอน นักไวรัสวิทยามีความผิดต้องแก้ไขตัวเองเปิดเผยความไม่รู้เรียนรู้ Christian Drosten หัวหน้าฝ่ายไวรัสวิทยาที่ Berlin Charitéนำทางในลักษณะที่เป็นแบบอย่าง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เขาไม่เพียง แต่รายงานความรู้ของเขา แต่ยังไม่รู้และแหล่งที่มาของความรู้ของเขา ถ้าเขาเปลี่ยนความคิดของเขา Drosten อธิบายการเปลี่ยนแปลงของหัวใจอย่างโปร่งใส การสื่อสารของเขาได้แสดงให้เห็นว่านักวิจัยระดับสูงสามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ในลักษณะที่เข้าใจได้ซื่อสัตย์และเข้ากันได้กับนโยบายอย่างไร สาขาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสังคมประสบความสำเร็จน้อยกว่าในการทำสิ่งนี้: นักวิจัยภูมิอากาศ .

20/07/2020