Category: Debatte um Wehrpflicht

การเกณฑ์ทหาร: Kramp-Karrenbauer ประกาศบริการใหม่โดยสมัครใจ

เยอรมนีถกเถียงกันเรื่องการเกณฑ์ทหาร Kramp-Karrenbauer ประกาศบริการอาสาสมัครใหม่ใน Bundeswehr สถานะ: 18:11 น. | เวลาในการอ่าน: 4 นาที นี่คือลักษณะของการเกณฑ์ทหารใหม่ การเกณฑ์ทหารถูกระงับตั้งแต่ปี 2554 ผู้บัญชาการทหารคนใหม่ Eva Höglจาก SPD เห็นว่าการยกเลิกนั้นเป็น “ความผิดพลาดครั้งใหญ่” และได้เริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับการรื้อฟื้น ผู้บัญชาการทหาร Eva Höglเริ่มการอภิปรายใหม่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารหลังจากเหตุการณ์ฝ่ายขวาสุดโต่งในกลุ่ม นายกรัฐมนตรีได้รับตำแหน่งแล้ว […]

20/07/2020